капитал қозғалысының есебі: ресми резевтер есебі

1234

Тағайндалатын бағам режимінде тендестік бағаның өсуі:ұлттық валютаның қымбаттауы: теңгенің қымбаттауы:инфляция

Төменде көрсетілгендердің қайсылары макроэкономикалық көрсеткіштерге жатады:ұлттық табыс, қолдағы табыс: жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім: таза ұлттық өнім

Төменде берілгендердің қайсысы сұраныс сілкінісімен байланысты:Ақша сұранысының күрт өзгеруі: Ресурстарға бағаның күрт өсуі:Ақша айналымы жылдамдығының күрт өзгерісі

Төменде берілгеннің қайсысы ұсыныс сілкінісімен б/ты:табиғи апаттар:заңдылықтардағы тосын өзгерістер: ресурстарға бағаның күрт өсуі

Тұтыну және қор жинағының динамикасын қай факторлар анықтайды

Экономикалық күту: тұтынушы қарыздарының көлемі: салық салу деңгейі

Тепе-теңдік пайыз мөлшерлемесі мен ақша массасының ауытқуы себебі:

Депозиттер: Ақша нарығындағы экзогенді айнымалыларға байланысты

Ақша ұсынысының өзгеруі

Тұтыну бағаларының индексі:Қызметтер мен тауарлар жиынын есептейді

Тұтынушылардың қызметтер мен тауарларды сатып алу бағаларын ескереді:Өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептеледі

Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты:Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері:

S және і-дің жоғары нормасы: Қор жинақтау мен инвестиция нормаларын жоғары нормасы

Табыстар мен шығындар үлгісіндегі инъекция көрсеткіштері: мемлекеттік шығындар: инвестициялар: отандық экспортталған тауарларды сатып алуға жұмсаған шетел тұтынушыларының шығындары

Тағайвндалған валюта жағдайындағы тапшылықты жою әдісі:ішкі макроэкономикалық реттеулер: сауда саясаты: резервтерді қолдану

Тұтыну функциясы мыналардың арасындағы б/ты көрсетеді;:автономды тұтыну,тұтынуға шекті бейімділік және қолдағы бар табыс: тұтыну көлемі,жалпы табыс және салық арасындағы б/ты: тұтыну мен қолдағы табысҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Үй шаруашылығы қор жинағының мотивтері:Таза пайда нормасын барынша азайту: Балалардың болашағын қамтамасыз ету

Кәрілікті қамтамасыз ету

ҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰҰ

Ұсыныстың негативті сілкінісі мыс, энергетика тасымалдаушыға бағалардың өсуі қысқа мерзімді уақытта неге әкеледі:Бағалардың өсуі мен сату көлемінің өсуіне:Бағалардың өсуі мен сату көлемінің жоғарлауына

Бағалардың өсуіне

Ұсыныс сілкінісімен байланысты:Тосыннан қымбаттаған өнімді ұсыну

Халықаралық мұнай картельдерінің бағанығ тосыннан төмендету

Кәсәподақ күресі

Ұзақ мерзім кезеңіндегі экономикадағы өндіріс деңгейі мынаған б/ты анықталады:ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне: инвестициялық салымдарға: еңбек,капитал мөлшері мен технология деңгейі

Ұлттық валюта жетіспеушілігін жоюдың тәсілдері:ішкі макроэкономикалық реттеу: резервтерді қолдану: валюталық баұылау жүргізу

ФФФФФФФФФФФФФ

Фрикциондық жұмыссыздық:Қысқа мерзімді: Мекен-жай ауыстыруына байланыстыпайда болады: Жаңа жұмыс орнына орналасуды күту

Фискалды саясат төлем балансы жағдайына келесі бағытта әсер етеді:

Пайыз мөлшерлемесі арқылы: Пайда арқылы: Табыс деңгейі мен пайыз мөлшерлемесі арқылы

ШШШШШШШШШШШШШ

Шет ел мемлекеттерінде ынталандырушы бюджет-салық саясат жүргізу нәтижесінде:Таза экспорт тұрақты:Инвестиция деңгейін төмендетеді


8501951082407801.html
8502012041364849.html

8501951082407801.html
8502012041364849.html
    PR.RU™